majslockmedel

1999-2001 testade vi detta lockmedel och började saluföra det
2002. Fortfarande idag när detta skrivs, 2021, så använder vi
det fortfarande. Finns på vildsvin.se