Lantbrukaren


tillbaka

annons

 


 Förflyttningar över områden

Innan jag börjar vill jag bara klargöra lite vad kartan på nästa sida betyder;

Här finns tre fastigheter A, B och C och en cirkel som består av tre ringar. Den yttersta ringen har en diameter på ca 3 kilometer. Vildsvinens kärngrupp med sugga, kultingar och gylta/or bildar den innersta cirkeln. Mellancirkeln visar ensam sugga med kultingar och ett par gyltor. Den yttersta cirkeln visar endast årsgaltar. Utanför cirkeln finns någon fjolårsgalt.

Detta förhållande mellan ensamma grisar, mindre grupper och kärngruppen hör ihop vid förflyttningar mellan olika områden. Detta gäller ej äldre galtar.

Det händer att djuren som befinner sig i de två inre cirklarna slår sig samman tillfälligt under olika tidsintervaller. Däremot så beblandar sig aldrig årsgaltar med denna grupp. De lever sitt eget liv tillsammans ett par månader innan de splittras och letar upp nya revir var för sig.

Det är just dessa grisar som är lättast att skjuta då de tidigt var präglade att besöka åtlar. De är inte ännu inlärda på den naturliga kosten vilket gör att de besöker åtlarna i stor utsträckning under några månader. Men snart tar naturens eget foder över och besöken på åtlarna minskar.

Ensamma galtar som har lämnat sin grupp visar upp ett klart beteendemönster när det gäller tider de kommer fram till åteln. Har man märkt att det är ett ensamt djur som besöker åteln på samma tider under vintern/vårvintern är det mest troligt att det är en galt. Men ta inte denna regel alltid som given då det kan vara en ensam sugga som råkar komma på samma tider som galten. Skjuter man på ett ensamt djur måste man vara helt säker på vilket kön och även

vilken storlek det har. Här brister det tyvärr på bred front i jägarleden där fortfarande kunskapen inte slagit igenom ända ut. Nu menar jag inte att så är fallet överallt utan det finns självklart många jägare som förkovrat och tagit till sig kunskap som gör att vi får en rätt avskjutning. Det är oerhört viktigt att vi får en rätt balans i vildsvinsstammarna redan från början för att vi också i framtiden kan jaga detta fascinerande vilt.

 

 

 

 

 

 

   

Denna studie är indelad i fjorton st avdelningar. För att läsa vidare klickar Du på respektive avdelning.

För att följa sammanhanget i studien på bästa sätt är det att föredra att läsa avdelningarna i nummerordning.


1. Population
2. Rörelsemönster och rutiner

3. Klockans förträfflighet

4. Uppträdande på åtlar
5. Tillfälliga vistelseområden
6. Styra vildsvinen
7. På matsedeln
8. Bra jakt – trätjära
9. Förvaltning och resurs
10.Förflyttningar över områden
11. Karta
12. Diagram
13. Fakta och lite av varje
14. Slutord

Tipsa Dina bekanta om denna vildsvins-studie

Vildsvinsbutiken
Telefon: 0435-46 05 30 E-post: info@vildsvin.se

 

Allt material på vildsvin.se är copyright-skyddade